Avantislijn moet komen

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Kerkrade heeft vandaag via vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders om opheldering verzocht of de Avantislijn er nu wel of niet gaat komen. Aanleiding zijn de mediaberichten van eerder deze week over het gereed zijn van een Duitse Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse. Deze analyse werd reeds verwacht en is een tweede analyse, nadat een eerdere een negatieve conclusie had.

GroenLinks wil graag weten of de nieuwe MKBA aan Duitse zijde inderdaad gereed is en wat de conclusies en aanbevelingen daaruit zijn. Tevens wil de partij weten wanneer het college hiervan in kennis is gesteld. Ook wil GroenLinks opheldering of een positieve conclusie in de MKBA ook het definitieve groene licht betekent voor de spoorlijn, die Kerkrade via Avantis direct met Aken zal verbinden. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid van andere obstakels in het proces. En wat een ‘nee’ aan Duitse zijde zou betekenen voor het hele project wil de fractie ook weten.

“GroenLinks staat vierkant achter de ontwikkeling van de Avantislijn”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Kerkrade, Heerlen, Parkstad en de provincie hebben al vele miljoenen euro’s gereserveerd hiervoor. Ook houdt Kerkrade in diverse visies, zoals de gemeentelijke structuurvisie en de stadsdeelvisie Kerkrade-West, rekening met deze spoorlijn. Twijfel over de komst ervan is dan ook zeer ongewenst.”

Vragen van een gemeenteraadsfractie aan het College van Burgemeester & Wethouders dienen binnen dertig dagen te worden beantwoord.