Avantislijn toch niet ter discussie?!

Gisteravond diende Andy Rossel tijdens de openbare vergadering van de Parkstadraad een motie vreemd aan de orde van de dag in met als strekking uit te spreken geen concessies te willen in de realisatie van enerzijds de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aachen en anderzijds de Avantislijn van Heerlen via Landgraaf, Kerkrade en grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis naar Aachen. Aanleiding was een debat in de Tweede Kamer van begin april.

Tijdens het notaoverleg MIRT van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer op 8 april jongstleden antwoordde Staatssecretaris Mansveld dat zij nog niet van zins was extra geld uit te trekken om het tekort in het budget voor de verdubbeling en elektrificatie van het spoorbaanvak Heerlen-Herzogenrath te dichten. Deze investering is echter nodig om de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aachen mogelijk te maken. Zij suggereerde eveneens dat de Kamer zelf 9 miljoen euro had vrijgemaakt voor de Avantislijn en dat de Kamer ook zelf dit geld zou kunnen gebruiken voor de intercityverbinding.

Volgens Rossel zou dit nooit moeten gebeuren. Immers zou dan de realisatie van de Avantislijn in het gedrang kunnen komen. De Avantislijn is vanwege het regionale karakter enorm belangrijk voor de zuidflank (gemeenten Landgraaf en Kerkrade) en het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis. 

Vanuit zowel het Parkstadbestuur als de Parkstadraad kwam sympathie voor de motie, maar men vreesde een 'overlobby' wanneer deze motie nu zou worden aangenomen. Eveneens wees het parkstadbestuur erop dat nog steeds iedereen de intentie heeft om zowel de intercityverbinding als de Avantislijn te realiseren. Daarop besloot Andy Rossel de motie tot nader order aan de houden.