brandbrief Cliëntenraden zes Limburgse jeugdzorginstellingen

In het Limburgs Dagblad van 15 januari jongstleden stond in een artikel geschreven dat in een brief aan de gemeentebesturen de cliëntenraden van zes Limburgse jeugdzorginstellingen recent hun zorgen uitten over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp in Limburg. Ze geven aan dat ze beseffen dat er bezuinigd moet worden, maar vinden dat het kind daar niet de dupe van mag worden. Na alle inzet van raad, ambtenaren en wethouder toch opnieuw bezorgde geluiden over de jeugdzorg.  GroenLinks is hierdoor verrast door deze geluiden en heeft hier dan ook op 18 januari 2016 art 38 vragen over gesteld.

Het is niet voor het eerst dat er zorgen worden uitgesproken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg bij gemeenten. Kinderombudsman Marc Dullaert constateerde eind vorig jaar al dat de beschikbaarheid en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Volgens Dullaert gaan gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. En stellen zij financiële belangen soms boven het belang van het kind. In Limburg trokken medio vorig jaar de vrijgevestigde jeugdhulpverleners en therapeuten aan de bel over de lange weg voordat specialistische hulp wordt ingeschakeld en de bureaucratische rompslomp sinds zij met gemeenten zaken moeten doen. 

Net als kinderombudsman Marc Dullaert al constateerde waren er voor de decentralisaties ook al wachtlijsten, maar GroenLinks vindt het onwenselijk dat kinderen, jongeren en hun ouders niet geholpen kunnen worden door gebrek aan geld. Of dat gezinnen minder of goedkopere hulp krijgen dan eigenlijk nodig is.  Als dit een consequentie is van het nieuwe beleid dan moet er gekeken worden naar een oplossing.