Fractievoorzitter Andy Rossel reageert op ingezonden brieven

Vorige week dinsdag, 29 juli jongstleden, stuurde oud-wethouder Terpstra een ingezonden brief in het Limburgs Dagblad. Dit naar aanleiding van het verzoek van GroenLinks tot het houden van een extra vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen over het complexe dossier 'continuïteit Parkstad Limburg Stadion' van begin juli. Afgelopen dinsdag reageerde een Kerkradenaar weer op de aantijgingen van de oud-wethouder. Fractievoorzitter Andy Rossel vindt het daarom hoog tijd om ook zelf hier iets over te zeggen. Zijn inbreng hieronder.

Moddergooien via de Limburgse krant ...

Wellicht een novum, maar gelet op de inhoud van de eerste brief van Will Terpstra van 29 juli jongstleden voel ook ik me geroepen er iets over te zeggen. Het verzoek tot het beleggen van een extra vergadering van de raadscommissie Algemeen Zaken en Middelen over de continuïteit van het Parkstad Limburg Stadion kwam immers direct van mijn hand (http://kerkrade.groenlinks.nl/node/112332). De drie partijen - Gemeente Kerkrade, stadion en Roda JC Kerkrade - zijn dusdanig met mekaar verwikkeld dat het wel en wee van de BVO ook direct het wel en wee van het stadion raakt. En het wel en wee van het stadion raakt weer direct het wel en wee van de gemeente. Dat weet oud-wethouder Sport en Financiën Will Terpstra net zo goed. In die zin snijdt de uitgelokte reactie van Roger Moonen van afgelopen dinsdag hout.

Ik heb de voorbije maanden Will Terpstra vaker ingezonden brieven zien sturen in de Limburgse krant en dat toont bovenal diens blijvende betrokkenheid bij onze stad. Hier mag iedereen natuurlijk zijn/haar eigen mening over hebben. Persoonlijk waardeer ik dat. Los van de inhoud van de ingezonden brieven. Want ik ben het vaak als gemeenteraadslid niet met zijn koers als voormalig wethouder eens geweest. Daar viel wel altijd op een redelijke manier over te spreken. Iets wat ik in de huidige politieke constellatie langzaam aan steeds zeldzamer vindt worden.

En als je niet meer in het gemeentebestuur zit, dan krijg je ook van ze lang zal ze leven niet meer alles mee. Veel informatie die leden van de gemeenteraad of het college (kunnen) hebben is immers niet 1-2-3 ergens terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van vertrouwelijke stukken of het besprokene in een besloten vergadering.

Hopelijk heeft Will Terpstra mij ook goed genoeg van maart 2010 tot diens aftreden in het voorjaar van 2013 leren kennen om te weten dat ik ook als een havik op die andere door hem genoemde dossiers zit: centrumplan, WOZL, Campus en decentralisaties. Sterker nog, wie gewoon de nieuwsberichten ophttp://kerkrade.groenlinks.nl volgt kan niet anders doen dat dit te onderstrepen.

Ten slotte ben ik benieuwd naar de volgende ingezonden brief van Will Terpstra