GroenLinks wil af van samenwerking met Van Pol

De fractie van GroenLinks in de Kerkraadse gemeenteraad heeft vandaag mondelinge vragen aangemeld over de vervolging van Van Pol voor ambtelijke omkoping. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag de vervolging bekend. Van Pol en diens bedrijf Van Pol Beheer B.V. zijn de ontwikkelaar voor het centrumplan in Kerkrade. Eerder werd ook al bekend dat het bedrijf van Van Pol bij banken geen financiering krijgt voor de realisatie van het plan en is de gemeente momenteel in onderhandeling om zelf een lening van 23,5 miljoen euro te verstrekken. Pol Beheer B.V. zijn de ontwikkelaar voor het centrumplan in Kerkrade. Eerder werd ook al bekend dat het bedrijf van Van Pol bij banken geen financiering krijgt voor de realisatie van het plan en is de gemeente momenteel in onderhandeling om zelf een lening van 23,5 miljoen euro te verstrekken.

In juni 2013 besloot de gemeenteraad van Kerkrade om formeel met Van Pol Beheer B.V. de samenwerking aan te gaan voor de realisatie van het centrumplan. GroenLinks wees toen al op diverse risico´s. Zowel het financieringsrisico als ook de vandaag bekend gemaakte vervolging van Van Pol zelf zijn toen door de partij genoemd. Van Pol functioneerde voorafgaand aan de koopsamenwerkingsovereenkomst met de gemeente ook als betaald adviseur van de gemeente om diverse panden van de vorige ontwikkelaar Metroprop aan te kopen. De gemeente kocht deze panden voor ruim tweemaal de taxatiewaarde aan. Het bedrijf van Van Pol mocht vervolgens dezelfde percelen voor fors minder geld gaan aanschaffen.

Van enige overdracht van gronden is echter nog geen sprake aangezien Van Pol Beheer B.V. geen financiering krijgt bij banken. De gemeente heeft daarom vorige maand ingestemd om het bedrijf een lening te verstrekken van 23,5 miljoen euro. Aannemer VolkerWessels moet hiervoor garant gaan. Deze lening is echter nog steeds niet rond en het Kerkraadse college van B&W was al voornemens in een raadscommissie in november de ‘stand van zaken’ rondom de lening mede te gaan delen.

Met de actualiteit dat Van Pol daadwerkelijk wordt vervolgd voor omkoping wil GroenLinks reeds komende woensdag tijdens de raadsvergadering van het college horen of ze nog steeds achter de samenwerking met diens bedrijf Van Pol Beheer B.V. staan.

“Steeds meer risico’s die wij rondom de samenwerking met Van Pol en diens bedrijf Van Pol Beheer B.V. hebben genoemd, worden bewaarheid”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Zowel de financieringsperikelen als ook de mogelijke vervolging hebben wij tevergeefs in heel vroeg stadium genoemd. Nu beide een feit zijn, willen wij van het college weten of zij nog steeds achter de samenwerking staan met deze persoon en diens bedrijf.”