GroenLinks wil duidelijkheid over herindeling

GroenLinks in Kerkrade wil dat het college van B&W duidelijkheid verschaft over mogelijke gemeentelijke herindeling in de regio Parkstad Limburg. De raadsfractie heeft daartoe voor de derde keer in een aantal maanden vragen ingediend. Deze vragen zijn in de ogen van GroenLinks niet concreet beantwoord.

<!--
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
-->

De nieuwste reeks vragen is zeer beperkt. De Kerkraadse fractie wil dat het college allereerst antwoord geeft op de vraag of zij deze bestuursperiode gemeentelijke herindeling in de regio Parkstad Limburg uitsluit. Ten tweede wil de politieke partij weten met welke bevolkingsprognose het college rekening houdt. De cijfers van ETIL en PBL/CBS verschillen nogal drastisch. Alleen voor Kerkrade geven beide prognoses een verschil van 4.100 inwoners voor 2025 weer. GroenLinks vindt dat wel een zeer ruime marge.

Fractievoorzitter Andy Rossel: “Het feit dat het college om de hete brei heen blijft draaien wat betreft herindeling maakt mij alleen maar ongeruster. Hoezo kan het college niet gewoon stellen dat wat hen betreft herindeling momenteel niet aan de orde is? Het lijkt erop dat zij zelf geen mening hebben, terwijl zij de tweede gemeente van deze regio besturen.”