GroenLinks wil huidig aantal woonwagens handhaven

Vandaag heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend inzake het woonwagenbeleid. De motie volgt nadat er een jaar lang tussen de raad en het college is gesproken over het bestaande beleid. Dit houdt een sterfhuisconstructie in en heeft reeds geleid tot fors minder woonwagens. Bij de start van het beleid in 2007 kende de gemeente Kerkrade 48 woonwagens. Nu zijn er 31 standplaatsen over.

In september kondigde het college aan het beleid ietwat te wijzigen. Ook kinderen van huidige huurders zouden dan alsnog de huur van de standplaats kunnen overnemen. Volgens GroenLinks

is dat volstrekt onvoldoende.

De partij stelt dat woonwagens een erkende woonvorm zijn en dat woonwagenbewoners inmiddels ook een erkende cultuur zijn geworden. GroenLinks stelde al in eerdere debatten dat er geen geldige argumenten in het beleid zitten om het sterfhuisbeleid te kunnen motiveren.

De partij wil met de motie dan ook dat het college het beleid herziet en de resterende 31 standplaatsen handhaaft. En wanneer de gemeente de standplaatsen niet wil blijven verhuren,

moeten de huurders de mogelijkheid tot koop van de standplaats krijgen aangeboden.

Fractievoorzitter Andy Rossel beredeneert als volgt: “Wanneer de huidige huurders van de standplaatsen geen kinderen hebben of de kinderen willen de huur niet overnemen, dan wordt de standplaats alsnog gesaneerd. Ook wanneer de huidige huurders wel kinderen hebben, maar zelf tot op hoge leeftijd hun huidige huur aanhouden, wordt de kinderen een kans tot woonwagenbewoning onthouden. En wanneer de huidige huurders meer dan één kind hebben

dan zullen de kinderen om opvolging moeten ruziën.”

De motie zal waarschijnlijk in de raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken van woensdag 15 oktober aanstaande worden besproken. Dan is er ook gelegenheid voor burgers om

de raadscommissie toe te spreken.