GroenLinks wil onafhankelijke risicoanalyse centrumplan Kerkrade

KERKRADE – De gemeenteraad van Kerkrade bespreekt vanavond tijdens zijn openbare vergadering het voorstel om Van Pol Beheer te gaan financieren voor €23,5 miljoen. Van Pol Beheer is de projectontwikkelaar voor de totale centrumontwikkeling. Deze ontwikkeling bestaat uit vier deelprojecten, te weten Continium/Creative City, cultuurcluster theater/bibliotheek, retail en woningen en tenslotte een geheel nieuwe buitenruimte die de andere drie deelprojecten met mekaar verbindt. GroenLinks heeft deze middag een motie bij het betreffende agendapunt ingediend om alsnog door een onafhankelijke deskundige partij een risicoanalyse te laten uitvoeren en dit voor eind eerste kwartaal 2015 gereed te hebben.

GroenLinks vroeg hier ook reeds in juni 2013 om toen de formele samenwerking met Van Pol Beheer voor de ontwikkeling van het totale centrumplan werd besproken en afgestemd. Helaas blijken nu risico’s te worden bewaarheid waar GroenLinks toentertijd al op heeft gewezen. Door juist alle risico’s in beeld te hebben kan het gemeentebestuur ook adequaat handelen om deze vervolgens te vermijden, te verkleinen of af te dekken. De Rekenkamercommissie Kerkrade kwam begin 2012 met een rapport over de sturing en beheersing van majeure projecten in Kerkrade. Naast het advies dat de raad zelf moet aangeven bij majeure projecten wat deze wil controleren en waarop deze willen sturen was een specifieke aanbeveling om bij majeure projecten altijd een risicoanalyse in het projectplan te hebben.

“Buiten een juridisch advies over het staatssteunvraagstuk en het aanbestedingsrecht van de heer Bregman hebben wij nog geen begin van een fatsoenlijke risicoanalyse kunnen bespeuren”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Uiteraard had de risicoanalyse aan het begin van het project gemaakt moeten zijn alvorens men tot realisatie begint. De centrumplantrein zal naar onze inschatting ook na vanavond gewoon doordenderen en dan is het alsnog van onmetelijke waarde om een fatsoenlijke risicoanalyse hierop te krijgen. En het dunkt GroenLinks dat zolang het gehele centrumplan niet is afgerond je nog altijd zinvolle dingen kunt doen in het kader van risicomanagement.”

De motie zal vanavond tijdens de openbare raadsvergadering bij het bespreken van het voorstel tot projectfinanciering worden betrokken.