GroenLinks wil vervolg onderwijsonderzoek

Middels schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders in Kerkrade wil de gemeenteraadsfractie van GroenLinks duidelijkheid verkrijgen over wat het college gaat doen met het rapport van het bureau Zo Concreet. Dit bureau heeft een analyse van leerlingenprognoses gemaakt voor het voortgezet onderwijs in Kerkrade. Het college heeft hiertoe zelf opdracht gegeven.

GroenLinks wil allereerst duidelijkheid hoe het college tegen het rapport van bureau Zo Concreet aankijkt en wat zij vindt van alle vermelde cijfers en conclusies. In de uitgevoerde analyse is uitsluitend uitgegaan van de gegevens uit Kerkrade. Het aantal leerlingen zou volgens bureau Zo Concreet significant hoger kunnen uitkomen als de instroom van leerlingen van buiten Kerkrade meegenomen worden in een analyse. Voor de volledigheid zou het volgens bureau Zo Concreet van belang om deze cijfers nader te onderzoeken. GroenLinks wil weten of het college van plan is dit verdere onderzoek te gaan doen en wanneer dit verwacht kan worden.

“Het onderzoek van Zo Concreet is een prima basis om mee verder te gaan”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Wel geeft dit nog geen volledig beeld van alle kansen en mogelijkheden die er liggen. GroenLinks is voorstander ervan om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.”

Tenslotte geeft bureau Zo Concreet aan dat het voor de hand ligt om de analyse aan te vullen met een feitelijke behoefteanalyse en belangstellingregistratie.

“Theorie en praktijk kunnen heel ver uit elkaar liggen”, vervolgt Andy Rossel. “Naast een cijfermatige analyse zou een daadwerkelijk marktonderzoek een goede zaak zijn.”

Vragen van een raadsfractie aan het college dienen in de regel binnen dertig dagen te worden beantwoord.