Lijsttrekker

Kandidatenlijst gereed

De ALV van GroenLinks Parkstad heeft op 30 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade goedgekeurd. 

Op de lijst staan:

1. Frans Driessen; fhm.driessen@home.nl; 0345 545 19 46

2. Annette Brouwers-Reulings; abrouwea@gmail.com; 06 405 490 34

3. Andy Rossel

4. Lieke Vreuls

5. Carolien Brounen

6. Karel Bonnie

7. Salima Senders

8. Elise Brouwers

9. Marco Heessels

10. Loek van Wersch

11. André Brauers

(zie de pagina MENSEN voor meer informatie)

 

De lijsttrekker, Frans Driessen heeft de verkiezingscampagne als volgt ingeleid:

Na enige aarzeling stel ik mij toch vol overtuiging kandidaat voor GroenLinks bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al vele jaren ben ik binnen GroenLinks op Parkstadniveau en binnen Kerkrade de laatste 2 jaar als burgercommissielid actief betrokken bij de gemeentelijk politiek. GroenLinks verdween medio 2017 uit de gemeenteraad toen ons enige raadslid overstapte naar de Ouderenpartij. Mijn streven is komend jaar versterkt terug te komen in de raad. Samenwerking, zowel binnen GroenLinks als met andere politieke partijen binnen de gemeentegrenzen heeft een hoge prioriteit en zal nodig zijn bij het boeken van successen.

Waarom GroenLinks?

GroenLinks is een partij die open staat voor verandering, toont een sociaal hart door vooral op te komen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Of het nu gaat om ouderen met een AOW en klein pensioentje, jongeren met een arbeidshandicap, mensen met een soms grote afstand tot het arbeidsmarkt of niet-westerlingen, op de vlucht voor oorlog en geweld, voor iedereen is plaats in ons welvarend landje. Onze jeugd moet zich maximaal kunnen voorbereiden op de toekomst. Vrijheid van denken en doen staat hoog in het vaandel.

GroenLinks staat ook voor leefbaarheid, duurzaamheid, handhaving van de natuur. Een gezonde en veilige leefomgeving is van het grootste belang. Iedereen heeft het recht op het inademen van frisse lucht en het genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft.