'Parkstad Limburg Stadion, Van betaald voetbal naar meer!'

Vandaag heeft GroenLinks de notitie ‘Parkstad Limburg Stadion, Van betaald voetbal naar meer!’ gepubliceerd. Het document bevat een zevental suggesties om te komen tot een betere exploitatie van Holding Stadion Kerkrade N.V. Deze vennootschap heeft het volledige eigendom van het Parkstad Limburg Stadion. De gemeente Kerkrade is sinds begin 2009 meerderheidsaandeelhouder en bezit momenteel circa 87 procent van het bedrijf. Reeds bij het verwerven van het meerderheidsbelang heeft het gemeentebestuur altijd de wens uitgesproken de exploitatie te willen verbreden en minder afhankelijk te willen zijn van de betaald voetbalorganisatie Roda JC Kerkrade.

De eerste suggestie is om terug naar de basis te gaan. Zo zou er volgens GroenLinks een marktonderzoek moeten komen wat voor soort grootschalige evenementen kunnen aarden in de Kerkraadse voetbaltempel. Bij dit onderzoek moet een verschil gemaakt worden met en zonder overkapping van het veld. Ook moeten mogelijke opbrengsten becijferd worden.

Ook wil de partij vervolgens dat er geïnventariseerd wordt welke mogelijke aanpassingen aan het stadion benodigd zijn om er een zo optimaal mogelijke evenementenlocatie van te maken zonder dat het betaald voetbal eronder lijdt. In de notitie is overkapping van het veld niet afgeschreven, maar zou er met marktpartijen gekeken moeten worden naar een semipermanente ofwel demontabele overkapping. Deze zou bij evenementen relatief snel opgebouwd en afgebroken kunnen worden. Volgens GroenLinks zou een dergelijke variant aanzienlijk voordeliger kunnen uitpakken dan een permanente dakconstructie. De gemeente heeft onlangs laten onderzoeken wat er voor permanente dakconstructie mogelijk is en kwam toen op een kostenraming van vijftien  miljoen euro. Ook zou de in de notitie geopperde variant waarschijnlijk minder majeure constructieve ingrepen behoeven in het stadion.

Vervolgens stelt GroenLinks voor om een partnerschap aan te gaan met marktpartijen die kennis van zaken hebben in het organiseren van grootschalige evenementen en het vermarkten van een locatie als het Parkstad Limburg Stadion als een evenementenlocatie. Hier zou ook een slim en voor alle partijen interessant verdienmodel bij bedacht moeten worden.

De twee opmerkelijkste suggesties zijn de laatste twee. Er zou opnieuw over de naamgeving van het stadion moeten worden nagedacht. Ten tijde van de bouw heeft de regio tegen een financiële vergoeding de naam eraan gekoppeld. Gemeenten als Brunssum en Landgraaf zouden echter nooit hun bijdrage hieraan hebben voldaan. Ook moet bekeken worden of Parkstad Limburg Stadion als naam voor een evenementenlocatie wel ‘catchy’ genoeg is. Tevens zou overwogen kunnen worden om de naam van het stadion opnieuw te vermarkten en op zoek te gaan naar een bedrijf dat langere tijd tegen vergoeding de naam eraan wil koppelen. In Nederland is dit in dertien van de zesendertig voetbalstadions in de eredivisie en eerste divisie reeds het geval.

Tenslotte wil GroenLinks dat nader onderzocht wordt of op de daken van het stadion niet een zonne-energiecentrale kan komen. Stadion Euroborg in Groningen wordt als voorbeeld genoemd. Voordeel is dat het stadion in de exploitatie – geheel of gedeeltelijk – zelfvoorzienend wordt in de elektriciteitsbehoefte en op die manier kunnen de energiekosten drastisch omlaag. Bij overproductie zou mogelijk terug aan het net geleverd kunnen worden of kunnen rondom liggende bedrijven er ook van profiteren.

De notitie wordt begeleid door een motie die het college van burgemeester en wethouders verzoekt de suggesties ter harte te nemen, nader te onderzoeken en uit te werken en de gemeenteraad uiterlijk in juni 2015 te informeren.

“Vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om te onderzoeken of de gemeente haar aandelen in het stadion kan verkopen en onder welke voorwaarden”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Helaas is dat momenteel niet opportuun. Daarom komen wij nu met suggesties om van het bedrijfsbelang te proberen een succes te maken. En aangezien dit stadion primair is gebouwd voor betaald voetbal moet je terug naar de basis. Wij hopen dat de raad en het college deze suggesties ter harte willen nemen.”

Het Parkstad Limburg Stadion staat op maandag 8 september aanstaande op de agenda van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen die om 19.00 uur begint in de raadszaal van het Kerkraadse raadhuis. De motie en notitie zullen dan ook aan de orde komen.