Vragen GroenLinks over uitstel Avantislijn

Vandaag heeft de fractie van GroenLinks in de Kerkraadse gemeenteraad schriftelijke vragen ingediend over het mogelijke uitstel van de Avantislijn. Eerder deze week berichtten de Limburgse media dat er naar alle waarschijnlijkheid geen trein vóór 2020 zal rijden op de Avantislijn. Dit zou een lightrailverbinding worden die Heerlen via Kerkrade en Avantis met Aken verbindt. GroenLinks is altijd voorstander geweest van deze investeringen in het grensoverschrijdende treinverkeer. Via formele weg is er echter geen enkele informatie gekomen over enige vertraging in dit project.

De belangrijkste vraag voor de partij is dan ook om te weten wat momenteel de status is van de Avantislijn. Zij verwijst naar diverse lokale beleidsstukken waarin de Avantislijn als een vaststaand feit opgenomen staat. Ook wil GroenLinks weten hoezo de gemeenteraad niet actief wordt geïnformeerd over dit dossier.

Verder vraagt de fractie wanneer nu duidelijk wordt of de Avantislijn er komt en zo ja, wanneer. Ook vraagt de fractie hoe men aan Duitse zijde tegen dit project aankijkt.

Volgens GroenLinks is de Avantislijn van vitaal belang voor de ontsluiting van Kerkrade met het Duitse achterland. Ook vindt de partij dat de gemeente alles op alles moet zetten in haar lobbyactiviteiten om dit project gerealiseerd te krijgen. Men vraagt dan ook of het college van burgemeester en wethouders deze meningen deelt en wat zij hieraan gaat doen.

“Al jaren wordt de Avantislijn als gegeven beschouwd”, stelt fractievoorzitter Andy Rossel. “Het college informeert ons ook niet over enig uitstel dan wel afstel. Wij willen dan ook weten wat nu de realiteit is en hoe dit zich verhoudt dat alle stappen die de gemeente al heeft gezet ter realisatie van de Avantislijn. Er moet dan ook snel bestuurlijke duidelijkheid komt over dit noodzakelijke project.”

Vragen van een gemeenteraadsfractie aan het college van burgemeester en wethouders dienen in de regel binnen dertig dagen te worden beantwoord.