Zorgen GroenLinks realisatie MFA Kerkrade-West

Vandaag heeft GroenLinks in de Kerkraadse gemeenteraad een serie schriftelijke vragen ingediend inzake de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Kerkrade-West. Deze MFA komt in de voormalige kerk in de wijk Heilust en moet de twee gemeenschapshuizen Auw Noeëdkirch en Heidsjer Tref gaan vervangen. De gemeenteraad heeft in januari van dit jaar nog bijna een miljoen euro extra uitgetrokken hiervoor. Sindsdien is het echter angstvallig stil geworden rondom dit miljoenenproject.

De fractie wil dan ook weten wat momenteel de concrete status is van het gehele project. Ook moet er duidelijkheid komen wie nu de toekomstige gebruikers van de MFA zullen gaan zijn en of het Programma van Eisen nu langzamerhand gereed is. GroenLinks wil ook weten of er reeds een bestek gereed is en er een kostencalculatie is wat de realisatie van de MFA gaat kosten.

In het vervolg van de vragen vraagt de partij ook naar een projectplan, wie de nieuwe MFA gaat exploiteren en hoeveel budget er in totaal was en er nu nog is. Tenslotte wijst GroenLinks erop dat ook de gevolgen voor de toekomstige gebruikers duidelijk moeten worden en vraagt het college hoezo het al ruime tijd zo stil is rondom dit project.

“Naar ons idee is het al te lang te stil rondom dit miljoenenproject”, aldus fractievoorzitter Andy Rossel. “Er moet dan ook heel snel actuele informatie richting de gemeenteraad komen die ons geruststelt dat het nog allemaal goed gaat. Immers heeft de gemeente de laatste tijd niet het beste imago met het goed volbrengen van miljoeneninvesteringen.”

Vragen van een raadsfractie aan het college van burgemeester en wethouders dienen in de regel binnen dertig dagen te worden beantwoord.