Mindervaliden

De zorg en bijkomende voorzieningen voor mindervaliden verdient permanent aandacht. Deze groep mensen dient zich lettelijk en figuurlijk drempelvrij te kunnen bewegen in onze gemeente. Alleen op die manier kunnen zich op een volwaardige wijze participeren in onze samenleving.