Onderwijs

Alhoewel de afgelopen jaren het voortzet onderwijs in Kerkrade in sneltempo is afgebroken dienen zoveel mogelijk Kerkraadse jongeren een naar vermogen passende startkwalificatie te krijgen. Actief overleg met schoolbesturen van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is hiervoor nodig. GroenLinks zal zich blijven inzetten dat het leerplichtige traject zoveel mogelijk in Kerkrade gevolgd kan worden. Ook dient meer synergie te worden gevonden met onderwijsinstellingen direct aan de andere zijde van de landsgrens, zoals de Fachhochschule Aachen en de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Daarnaast moet er specifieke aandacht komen voor een leven lang leren. Ook ouderen moeten ruimschoots de mogelijkheid om laagdrempelig en toegankelijk scholing te kunnen volgen.