Toerisme

Het toerisme maakt een steeds groter deel uit van de Kerkraadse en regionale economie. Er dient een kanteling te worden gemaakt van dagtoerisme naar verblijfstoerisme. Het vermarkten van Kerkrade als product wordt hierdoor steeds interessanter. Kerkrade moet hier dan ook een stimuleringsbeleid ontwikkelen. Werkgelegenheid en inkomsten in de vorm van toeristenbelasting zijn de voornaamste winstpunten. Er dienen voldoende voorzieningen en faciliteiten te zijn om het toerisme zo goed als mogelijk te ondersteunen. Dit impliceert ook dat het verblijfstoerisme niet alleen benaderd mag worden vanuit het evenementenbeleid. Ook de horeca dient actief het toerismebeleid te ondersteunen. Laten we niet vergeten dat vooral bij evenementen zij ervan kunnen profiteren.