Uitgelicht

Sinds de PPR-tijd in de jaren '80 is GroenLinks onafgebroken onderdeel van het gemeentebestuur in Kerkrade. Het hoogtepunt was toen GroenLinks in Kerkrade bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 liefst vier raadszetels haalde en onderdeel werd van de coalitie en het college van burgemeester en wethouders.

Zowel in de coalitie als in de oppositie blijft GroenLinks een ideeënpartij. Wij proberen altijd onze idealen uit te dragen en onze standpunten na te streven. Uiteraard is dit vanuit de oppositie lastiger dan vanuit de coalitie. GroenLinks staat voor een duurzame en sociale politiek die vooruitstrevend is; ook wel progressief genaamd. Wij roepen het niet alleen, wij brengen een open, eerlijke en transparantie politiek ook in praktijk. Sinds 2010 laten we in het Kerkraadse gemeentebestuur 'inne vrisje wink' waaien. Dat nam aanvankelijk ons niet iedereen in dank af, maar wordt inmiddels breed gerespecteerd en gewaardeerd. GroenLinks wordt vaak gezien als elitair, maar als wij juist één ding niet zijn in Kerkrade is het juist dit. Onze mensen komen uit alle lagen van de bevolking en hebben diverse achtergronden. Diversiteit is immers een groot goed binnen onze partij. Wij willen ook zo laagdrempelig mogelijk zijn voor burgers, bedrijven en andere organisaties om ons te benaderen met hun vragen en opmerkingen.

We zijn nu met een verse lijst druk bezig aan de verkiezingscampagne.

Heb jij vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met het bestuur van GroenLinks Parkstad Limburg: Parkstad@groenlinks.nl (Stef Blom, secretaris)

Hopelijk tot ziens!