GroenLinks schenkt fruitbomen aan Elisabeth Stift

Vandaag heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks een viertal fruitbomen aan Stichting Woonzorg Elisabeth Stift gedoneerd. Het voormalig kloosterpand is inmiddels bijna getransformeerd tot een kleinschalig woonzorgcomplex. Een van de etages (8 woonunits) zal nog deze maand bewoond worden. De volgende etage (8 woonunits) komt waarschijnlijk eind maart gereed en de laatste etage volgt voor de zomer. De aankoop van het voormalig klooster en transformatie tot het kleinschalig woonzorg-complex werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun en subsidie van Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en IBA.  De exploitatie is in handen van de 'Stichting Woonzorg Elisabeth Stift', hetgeen een vrijwilligersorganisatie is. Wanneer professionele hulp op het terrein van zorg geboden moet worden, dan wordt Meander ingeschakeld. Hiertoe zijn afspraken in een convenant met Meander Zorggroep vastgelegd.  Inmiddels is ook het terrein rondom het gebouw onder handen genomen en is er een heuse fruitboomgaard gecreëerd.

 

“Natuur en het sociale aspect komen hier letterlijk samen”, aldus fractievoorzitter Mieke van Soest. “Wij zien dit als een uitzonderlijk mooi voorbeeldproject. Het was voor ons dan ook geen moeilijke keuze om hier een bijdrage aan te leveren.”

De vier bomen zullen herkenbaar zijn in de tuin. Het fruit afkomstig van de bomen zal iedere keer worden gedoneerd aan de voedselbank. GroenLinks is de eerste donateur van de fruitbomen aan de stichting.  Vandaag overdraagt de partij de bomen symbolisch middels een cheque aan het stichtingsbestuur.

“Uiteraard hopen wij met onze goede daad dat er meer donateurs zullen volgen. Deze zijn in ieder geval voor de stichting hard nodig om de fruitboomgaard goed te kunnen onderhouden en dus ook op hun beurt weer het verkregen fruit aan de voedselbank te kunnen doneren.” Glundert een trotse van Soest.

Met de ludieke actie spoort GroenLinks ook andere aan om een actieve bijdrage te leveren aan dit project.

Foto werd gemaakt door Peter Trompetter, de “cheque” werd gesponsord door KlieeVeer waarmee beide dit initiatief wilden ondersteunen..

Bijgevoegd: foto cheque-overdracht  (v.l.n.r.: Frans Driessen, Mieke van Soest, Leo Vrancken Voorzitter Stichting Woonzorg Elisabeth Stift, Andy Rossel en Lieke Vreuls-Bosch en haar dochters)