Nieuws

GroenLinks schenkt fruitbomen aan Elisabeth Stift

Vandaag heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks een viertal fruitbomen aan Stichting Woonzorg Elisabeth Stift gedoneerd. Het voormalig kloosterpand is inmiddels bijna getransformeerd tot een kleinschalig woonzorgcomplex. Een van de etages (8 woonunits) zal nog deze maand bewoond worden. De volgende etage (8 woonunits) komt waarschijnlijk eind maart gereed en de laatste etage volgt voor de zomer. De aankoop van het voormalig klooster en transformatie tot het kleinschalig woonzorg-complex werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun en subsidie van Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en IBA.  De exploitatie is in handen van de 'Stichting Woonzorg Elisabeth Stift', hetgeen een vrijwilligersorganisatie is. Wanneer professionele hulp op het terrein van zorg geboden moet worden, dan wordt Meander ingeschakeld. Hiertoe zijn afspraken in een convenant met Meander Zorggroep vastgelegd.  Inmiddels is ook het terrein rondom het gebouw onder handen genomen en is er een heuse fruitboomgaard gecreëerd.

 
Lees verder

vragen ex artikel 38 RvO Raad; Golfbaan Rolduc

Geacht college,

GroenLinks ontving berichten van bezorgde burgers. Deze vragen wil GroenLinks graag beantwoord zien door de verantwoordelijk wethouder. Er is een aantal bezwaren te bedenken die de realisatie van een Golfbaan rondom Rolduc tegen gaan. Onderstaande bezwaren/vragen zijn verzameld door Professor Jan Hartmann van de UvA en bestuurslid van Lève Rolduc.

Lees verder

brandbrief Cliëntenraden zes Limburgse jeugdzorginstellingen

In het Limburgs Dagblad van 15 januari jongstleden stond in een artikel geschreven dat in een brief aan de gemeentebesturen de cliëntenraden van zes Limburgse jeugdzorginstellingen recent hun zorgen uitten over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp in Limburg. Ze geven aan dat ze beseffen dat er bezuinigd moet worden, maar vinden dat het kind daar niet de dupe van mag worden. Na alle inzet van raad, ambtenaren en wethouder toch opnieuw bezorgde geluiden over de jeugdzorg.  GroenLinks is hierdoor verrast door deze geluiden en heeft hier dan ook op 18 januari 2016 art 38 vragen over gesteld.

Lees verder

Persbericht aanslag Brussel

Fractievoorzitter en raadslid GroenLinks Kerkrade wil, namens de fractie, haar afschuw en medeleven betonen voor de slachtoffers, nabestaanden en alle andere betrokkenen bij de aanslagen in Brussel. Daarnaast ook voor de aanslagen in Turkije die nog zo kort geleden plaatsvonden en waar ook veel slachtoffers vielen.

Lees verder

Art 38 vragen kansenwinkel/sociaal restaurant aan de Akerstraat 68B in Kerkrade

Mieke van Soest, fractievoorzitter GroenLinks Kerkrade stelt art. 38 vragen inzake de kansenwinkel/sociaal restaurant aan de Akerstraat 68B in Kerkrade. 

GroenLinks is ter oren gekomen dat het pand eigendom is van de van vastgoedfraude verdachte Joep J. en zijn gezin. Zo staat het pand in ieder geval registreert bij het Kadaster. 

Daarom wil GroenLinks  graag weten in hoeverre de gemeente Kerkrade op de hoogte is van het feit dat genoemde Joep J de eigenaar van het pand aan de Akerstraat 68B is. Verder of het bij de gemeente bekend is dat justitie beslag op het pand heeft gelegd. Ook wil GroenLinks graag weten wat de reden(en) zijn geweest dit pand te kiezen en of de gemeente geen ander pand had kunnen vinden dat ook beschikbaar en geschikt was om hier de genoemde kansenwinkel/sociaal restaurant in te vestigen.

Mieke van Soest vind het vreemd dat de gemeente Kerkrade in zee is gegaan met deze huiseigenaar, die betrokken is bij een justitieel onderzoek. 

GroenLinks heeft dan ook opheldering gevraagd over deze stand van zaken en ziet de antwoorden vol verwachting tegemoet.

Bezoek IBA locatie Chevremont Kerkrade

Op 17 september heeft een delegatie van onze fractie de IBA-locatie in Chevremont,Kerkrade bezocht. Ondanks dat er weinig tijd was om met GL te praten heeft GL zich toch een indruk kunnen vormen over de gang van zaken.

Lees verder

Pagina's