Diverse experts geven aan dat een dergelijke weerssituatie in de toekomst vaker kan gebeuren omdat deze samenhangt met de algemene klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) van de Verenigde Naties geeft in haar op maandag 9 augustus jl. gepubliceerde rapport aan dat deze klimaatverandering al langer in ons weerbeeld herkenbaar is en dat we wereldwijd rekening moeten houden met extremer weer: langdurige hittegolven, droogte maar ook overvloedige neerslag. Directe gevolgen zijn de vele bosbranden her en der op aarde, maar ook hongersnoden, conflicten om water (Syrië, grensgebied Kirgizië en Tadzjikistan, Noordoost Afrika), doden door overstromingen, toename van het aantal klimaatvluchtelingen en ook voor Nederland belangrijk de zeespiegelstijging.

De urgentie om de klimaatverandering aan de bron te bestrijden is overduidelijk. Verder uitstel is dodelijk voor de wereldsamenleving. Omdat er recent ook grote overstromingen hebben plaatsgevonden in China, worden ook de Chinese machthebbers er hopelijk ook van doordrongen dat ze ingrijpende maatregelen moeten nemen, te beginnen met het stoppen van de bouw van ongeveer 150 nieuwe elektriciteitscentrales met steenkool als brandstof.

De enorme kosten die het verlies aan mensenlevens en het herstel van schades met zich meebrengen, zijn ook een drijfveer om de klimaatverandering aan de bron aan te pakken: de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen. De rekening voor het niet aanpakken van de klimaatcrisis is volgens onze vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans veel hoger dan de kosten van handelen.

Handelen is een kwestie van gezond verstand. En dat brengt mij bij de Nederlandse politiek. Het is in dit verband onbegrijpelijk dat er vanuit VVD en CDA een blokkade ligt voor de combinatie van PvdA en GroenLinks. Beide partijen hebben op hoofdpunten grote overeenkomsten over onder meer de aanpak van de klimaatverandering. Het is nu hartstikke hard nodig dat de middenpartijen een grote coalitie vormen, ook om tegenwicht te bieden tegen populistisch rechts.

Behalve voor de energietransitie is die brede coalitie ook nodig voor de aanpak van andere majeure problemen zoals de stikstofcrisis, het verbeteren van de biodiversiteit en de transitie van de landbouw over het algemeen. Maar ook hoe we het minder welvarende deel van de bevolking meekrijgen door de armoede over de volle breedte te verminderen, zodat de nevenkosten van deze transities ook voor iedereen betaalbaar worden. Denk hierbij ook aan het beschikbaar krijgen van zo’n 300.000 duurzaam gebouwde én betaalbare woningen voor de onderkant van de woningmarkt.

Halve maatregelen en het sparen van heilige huisjes zijn funest voor de noodzakelijke effectiviteit en het doelbereik. Daarnaast maken VVD en CDA het zichzelf ook veel moeilijker met PvdA en GroenLinks als politieke tegenstanders in de oppositie. Vooral het CDA heeft nu de keuze voor een Sociale Christendemocratie, die met PvdA en GroenLinks erbij gemakkelijker te realiseren is. Als het VVD en CDA werkelijk serieus is met de aanpak van de klimaatverandering en de andere majeure problemen, dan kiezen ze voor PvdA en GroenLinks.