De ALV bestaat uit 3 delen. We beginnen met een algemeen gedeelte, waarin punten geagendeerd zijn die relevant zijn voor alle sub-afdelingen (Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, etc.). Daarop volgt een Lokale Ledenvergadering voor Landgraaf, en we eindigen met een Lokale Ledenvergadering voor Heerlen. Voor de twee LLV's hebben alleen leden die in de desbetreffende gemeente wonen stemrecht. Overige leden of belangstellenden mogen zeker blijven zitten, maar hebben dan geen stemrecht.

We hebben besloten deze 3 kleine vergaderingen samen te voegen tot een grotere vergadering, zodat leden niet meerdere avonden hun agenda hoeven vrij te maken.

De agenda betreft onderstaande onderwerpen:

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken (19:30)
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag vorige Algemene Leden Vergadering (08-02-2021)
 4. Financieel verslag eerste helft 2021
 5. Fractieverslagen (ter plekke gepresenteerd)
 6. Verslag functioneringscommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 9. Discussie komend jaar
 10. Lokale Ledenvergadering Landgraaf
 11. Lokale Ledenvergadering Heerlen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (21:30, tijd onder voorbehoud)

Hieronder staan de stukken voor de Algemene Ledenvergadering en de Lokale Ledenvergaderingen:

Agenda

Verslag vorige Algemene Leden Vergadering (08-02-2021)

Profielschets kandidaten

Deelname verkiezingen Landgraaf

Deelname verkiezingen Heerlen

Lijsttrekkersreferendum Heerlen