De burger heeft de macht; althans zou dit moeten hebben. En niet alleen tijdens verkiezingen moet dat het geval zijn. GroenLinks wenst ook in Kerkrade een referendumverordening te krijgen. Zo kan bij de besluitvorming van belangrijke, breed in de maatschappij levende onderwerpen de burger eerst worden geraadpleegd over zijn voor- of afkeur.