Er dient bijzondere aandacht te zijn voor muzikaal en kunstzinnig onderwijs. Denk hierbij aan de instellingen SMK Parkstad en VAZOM. Beide dienen laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen 

te zijn.