Door de jarenlange inzet van GroenLinks voor behoud van de ziekenhuisfunctie in Kerkrade staat deze voorlopig ook niet meer ter discussie. Curatieve zorg dient op wijkniveau minimaal een goede basis te hebben door de aanwezigheid van voldoende huisartsenpraktijken/medische centra, apotheken, tandartsenpraktijken e.d. Ook dient Kerkrade te zorgen dat de curatieve zorg die niet (meer) in Kerkrade gegeven wordt elders optimaal georganiseerd is en dat de afstand tot deze zorg redelijk blijft.