Per 2015 wordt de Jeugdzorg een gemeentelijke taak. GroenLinks staat voor continuïteit van deze zorg en een zoveel mogelijk regionale aanpak en uitvoer van dit beleidsveld. Vele gemeenten kunnen dit beleidsveld immers niet alleen effectief en efficiënt uitvoeren.