Wie vanuit de gemeente zorg ontvangt, moet – indien gewenst – zelf zoveel mogelijk de regie kunnen voeren. Het belangrijkste instrument daarbij is het persoonsgebonden budget (pgb). Zorg-in-natura blijkt in de praktijk immers niet voor iedereen het juiste antwoord te zijn op de behoefte en ook nog eens duurder. Bij het werken met een pgb dient wel continu oog te zijn voor fraudebestrijding.