Het Openbaar Lichaam Eurode dient fatsoenlijk geëvalueerd te worden. Voor GroenLinksdient ieder formeel gremium een aantoonbare meerwaarde te hebben. Op dit moment is er twijfel of dit bij dit gremium wel het geval is. Wel is GroenLinks voorstander om mogelijk een grensoverschrijdende Interreg regio te creëren. Als opstart hiertoe is reeds de AG Charlemagne opgericht. Dit unieke project dient alle steun te krijgen om zich volledig te kunnen ontplooien. Heldere doelstellingen en tijdige evaluaties zijn een voorwaarde om dit toekomstig ook te blijven steunen.