Kerkrade dient met het oog op de krimp reeds rekening te houden met de financiële consequenties op langere termijn. Dit betekent in eerste aanleg een onderzoek te laten verrichten naar de consequenties van de krimp voor de financiën op langere termijn. De reservepositie is in Kerkrade in rap tempo gemarginaliseerd doordat de zogenaamde Essent-gelden allemaal zijn uitgeven in vier jaar tijd. De gemeente moet niet dienen als huisbankier voor een betaald voetbalorganisatie waardoor er onmetelijke risico’s ontstaan. Ook zal de reservebuffer opnieuw aangevuld moeten worden. Hiervoor dient onderzocht te worden of bepaalde gemeentelijke eigendommen verkocht kunnen worden.