Zoals reeds aangegeven begint een beter milieu bij jezelf. GroenLinks vindt dan ook dat degemeente een zogeheten Groene Loket zou moeten inrichten. Zowel particulieren, instellingen als bedrijfsleven zouden hierbij terecht moeten kunnen voor alle mogelijke informatie over stimuleringsprogramma's op het gebied van duurzaamheid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de diverse subsidiemogelijkheden. Kerkrade zou dit samen met andere gemeenten in de regio en overige overheden als pilot kunnen opzetten. Verder dienen burgers meer betrokken te worden bij de inrichting van hun eigen woonomgeving en openbare ruimte. Van inspraak naar samenspraak.