Parkstad Limburg/IBA

De effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking binnen Parkstad Limburg wordt niet inzichtelijk gemaakt. GroenLinks is voorstander van samenwerking, maar wel op basis van duidelijke doelstellingen en evaluaties. In de ogen van GroenLinks moet Parkstad Limburg met name een samenwerking zijn op het gebied van de herstructurering van de regio ten gevolge van de demografische ontwikkeling. Ook moet duidelijk worden wat andere gemeenten verwachten van de toekomst van dit samenwerkingsverband. Uiteraard zijn wij groot voorstander van de Internationale Bau Ausstellung (IBA) in Parkstad Limburg.