Re-integratie en Participatiewet

Het re-integratieproces van uitkeringsgerechtigden dient steeds uit te gaan van de mogelijkheden van de persoon in plaats van de onmogelijkheden. Ook zijn verdere opleidingen en omscholing van uitkeringsgerechtigden van cruciaal belang om het aanbod van (deels) arbeidsgeschikten te variëren. Zo kan er aan de vraagzijde meer worden ingevuld. Dit wordt nog belangrijker als per 2015 de Participatiewet van kracht wordt. Hierdoor wordt de doelgroep voor de gemeenten in een ‘regulier’ re-integratietractie fors groter. Formele regionale samenwerking dient het uitganspunt te zijn. Gemeenten en UWV moeten niet met elkaar concurreren maar een ‘single-point-of-contact’ zijn voor werkgevers die op zoek zijn naar arbeidskrachten.