Wet maastchappelijke ondersteuning (WMO)

De gemeente krijgt per 2015 extra taken vanuit de AWBZ naar de WMO overgeheveld. Dit gaat gepaard met een omvangrijke bezuiniging op het huidige budget. Alhoewel de werkwijze binnen de WMO ook met de extra zorgtaken een juiste is, zal gelet op de budgetkorting mogelijk keuzes gemaakt moete worden in de aard en omvang van voorzieningen. Het compensatiebeginsel blijft echter het uitgangspunt. Efficiënt werken wordt het belangrijkste uitgangspunt. Regionale samenwerking zal ook in het kader van de WMO tot een realistische optie moeten worden gezien.