Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Foto door fotoerich via Pixabay

Groenvoorzieningen en recreatie

Zoals reeds werd vermeld zijn groenvoorzieningen essentieel om de leefbaarheid te stimuleren. Zo willen steeds meer mensen sportief bewegen in de openbare...

Lees meer
Parkstad

Herindeling

Binnen de regio zullen met name de kleinere gemeenten niet zelfstandig kunnen blijven. ...

Lees meer
Foto door guvo59 via Pixabay

Integratie

Kerkrade kent een fors aandeel - voornamelijk Westerse - allochtonen, namelijk >25 per 100 inwoners. Kerkrade dient een goed beleid uit te voeren om...

Lees meer
Foto door PublicDomainPictures via Pixabay

Jeugdraad

De jeugd heeft de toekomst. Om deze doelgroep zo vroeg mogelijk te laten participeren in hetgeen er in Kerkrade gebeurt, zou een jeugdraad een welkome...

Lees meer
Foto door Ricinator via Pixabay

Leefbare stadsdelen

Leefbare wijken omvatten naast degelijke huisvesting ook andere voorzieningen. Te denken valt daarbij aan winkels voor eerste levensbehoeften, zoals...

Lees meer
Foto door Seaq68 via Pixabay

Meer duurzaam openbaar groen

Diverse onderzoeken tonen aan dat wie in een goed onderhouden groene omgeving woont enleeft ook een gezonder leven leidt. Met de woningverdunning die...

Lees meer
Foto door stevepb via Pixabay

Mindervaliden

De zorg en bijkomende voorzieningen voor mindervaliden verdient permanent aandacht. Deze groep mensen dient zich lettelijk en figuurlijk drempelvrij te...

Lees meer
Foto door weisanjiang via Pixabay

Onderwijs

Alhoewel de afgelopen jaren het voortzet onderwijs in Kerkrade in sneltempo is afgebroken dienen zoveel mogelijk Kerkraadse jongeren een naar vermogen...

Lees meer
Foto door Shutterbug75 via Pixabay

openbaar vervoer

Kerkrade heeft op het gebied van openbaar vervoer faciliteiten in de vorm van bus- en treinvervoer. Wat het busvervoer betreft streeft GroenLinks Kerkrade...

Lees meer
Foto door pasja1000 via Pixabay

Ouderenbeleid

Ouderen dienen zoveel mogelijk zelfstandig een kwalitatief goed bestaan te hebben. Sociale controle en dicht bij de doelgroep zijn twee speerpunten....

Lees meer
IBA Parkstad

Parkstad Limburg/IBA

De effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking binnen Parkstad Limburg wordt niet inzichtelijk gemaakt. GroenLinks is voorstander van samenwerking,...

Lees meer
Foto door Free-Photos via Pixabay

Participeren

Iedereen moet zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Er dient dan ook aandacht te zijn voor het...

Lees meer