Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Foto door Anestiev via Pixabay

Preventieve gezondheidszorg

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint reeds bij het voorlichten van de jeugd over zaken als SOA's, alcoholgebruik, roken en drugsgebruik. Maar ook...

Lees meer
Foto door jarmoluk via Pixabay

Re-integratie en Participatiewet

Het re-integratieproces van uitkeringsgerechtigden dient steeds uit te gaan van de mogelijkheden van de persoon in plaats van de onmogelijkheden. Ook zijn...

Lees meer
Foto door MikesPhotos via Picabay

Schoon vervoer

GroenLinks Kerkrade pleit verder voor schoon vervoer. De fiets is een symbool van de Nederlandse straten en dient dan ook separaat aandacht te krijgen in de...

Lees meer
Foto door Free-Photos via Pixabay

Speelruimtebeleid

Het zorgvuldig uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde speelruimtebeleid. Permanente investeringen in speelplekken en speeltuinen is...

Lees meer
runners-635906_1920.jpg

Sporten

Er dienen dan ook voldoende kwalitatieve sportfaciliteiten aanwezig te zijn om een gevarieerd aanbod aan sporten te bieden. Sport bevordert tevens...

Lees meer
Foto door janeb13 via Pixabay

Studentenhuisvesting

Langdurig leegstaande en boventallige woningen geschikt maken voor bewoning door studenten en medewerkers van opleidingsinstellingen waarbij de...

Lees meer
Foto door JStolp via Pixabay

Toekomst Kerkrade

Kerkrade dient leefbaar te zijn. Dit houdt in dat het er goed wonen en toeven is. Mensen werken er, leven er, recreëren er. Kerkrade is van en voor...

Lees meer
Foto door Pamjpat via Pixabay

Toerisme

Het toerisme maakt een steeds groter deel uit van de Kerkraadse en regionale economie. Er dient een kanteling te worden gemaakt van dagtoerisme naar...

Lees meer
Fot door cocoparisienne via Pixabay

Veiligheid

Veiligheid is een relatief begrip dat vaak is te verklaren aan de hand van diverse statistische gegevens. De gemeente dient zijn uiterste best te doen om...

Lees meer
Fot door AbsolutVision via Pixabay

Werkgelegenheid

Kerkrade dient met de omliggende regio te zorgen voor een gevarieerd aanbod van werkgelegenheid. Zowel voor laag opgeleiden als hoog opgeleiden dient in de...

Lees meer
Foto door congerdesign via Pixabay

Wet maastchappelijke ondersteuning (WMO)

De gemeente krijgt per 2015 extra taken vanuit de AWBZ naar de WMO overgeheveld. Dit gaat gepaard met een omvangrijke bezuiniging op het huidige budget....

Lees meer
Foto door Inactive account – ID 2211438 via Pixabay

Woningbouw

Veel van de huidige woningbouwplannen sluiten niet aan op vraag en behoefte. Met name in het goedkopere huursegmenten, bij de betaalbare starterswoningen,...

Lees meer