Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Fot door Tumisu via Pixabay

Armoede

Kerkrade kent een bovengemiddeld hoog percentage (verborgen) armoede. Dit is onacceptabel. ...

Lees meer
Foto door ackgfx via Pixabay

Buitenring

Het is nog steeds niet duidelijk of er een Buitenring Parkstad Limburg komt als een ringweg van 2 x 2 rijbanen met 100km/h. GroenLinks was, is en blijft...

Lees meer
Foto door carmen_carbonell via Pixabay

Burgerparticipatie

De burger heeft de macht; althans zou dit moeten hebben. En niet alleen tijdens verkiezingen moet dat het geval zijn. GroenLinks wenst ook in Kerkrade een...

Lees meer
Foto door Pexels via Pixabay

Cultuureducatie en kunstzinnige vorming

Er dient bijzondere aandacht te zijn voor muzikaal en kunstzinnig onderwijs. Denk hierbij aan de instellingen SMK Parkstad en VAZOM. Beide dienen...

Lees meer
Foto door stevepb via Pixabay

Curatieve gezondheidszorg

Door de jarenlange inzet van GroenLinks voor behoud van de ziekenhuisfunctie in Kerkrade staat deze voorlopig ook niet meer ter discussie. Curatieve zorg...

Lees meer
Foto door OpenClipart-Vectors via Pixabay

Decentralisatie Jeugdzorg

Per 2015 wordt de Jeugdzorg een gemeentelijke taak. GroenLinks staat voor continuïteit van deze zorg en een zoveel mogelijk regionale aanpak en uitvoer van...

Lees meer
Foto door mohamed_hassan via Pixabay

Dualisme

Sinds de invoering van het dualisme in 2002 bespeurt GroenLinks nog steeds weinig hiervan in de Kerkraadse bestuursgelederen. Wij zullen dan ook zelf altijd...

Lees meer
Foto door Skeeze via Pixabay

Duurzaamheid

Natuurlijk staat GroenLinks voor een schoner en duurzamere omgeving. Bij het schrijven van dit programma heeft Kerkrade zelfs helemaal geen beleid (meer)...

Lees meer
Foto door TesaPhotography via Pixabay

Eigen regie in de zorg

Wie vanuit de gemeente zorg ontvangt, moet – indien gewenst – zelf zoveel mogelijk de regie kunnen voeren. Het belangrijkste instrument daarbij is het...

Lees meer
Foto door PietG via Pixabay

Euregio

Het Openbaar Lichaam Eurode dient fatsoenlijk geëvalueerd te worden. Voor GroenLinksdient ieder formeel gremium een aantoonbare meerwaarde te hebben. Op dit...

Lees meer
Foto door nattanan23 via Pixabay

Financiën

Kerkrade dient met het oog op de krimp reeds rekening te houden met de financiële consequenties op langere termijn. Dit betekent in eerste aanleg een...

Lees meer
Foto door Engin_Akyurt via Pixabay

Groen loket

Zoals reeds aangegeven begint een beter milieu bij jezelf. GroenLinks vindt dan ook dat degemeente een zogeheten Groene Loket zou moeten inrichten. Zowel...

Lees meer